Musikkloftet ble etablert i 1990.

Organisasjon/Eierstruktur
Musikkloftet AS eies av
Vidar Lunden.

Daglig leder er:
Vidar Lunden.

Styreformann er:
Vidar Lunden.

Musikkloftets assosierte lydteknikere har tilsammen over 60 års erfaring med alle sider av bransjen; Musikkproduksjon, PA, Monitor, Eventer, TV, Film, Radio, Reklame, Salg og Prosjektering.

Produksjon
Musikkloftet AS har i løpet av alle årene det har eksistert bidratt til over 300 CD utgivelser. Musikkloftets teknikere har også flere tusen konsert og event oppdrag på samvittigheten. Vi er derfor en solid bidragsyter til Norsk kulturliv.

Drift
Musikkloftet AS har en driftskultur som fungerer meget bra, noe som gjenspeiler det faktum at vi fremdeles er aktive i bransjen. Fornuftige priser og høy kvalitet på våre produkter og tjenester er en kombinasjon som tiltaler mange oppdragsgivere.

Økonomi
Musikkloftet AS har, i h.h.t. rapporter fra CreditInform og MarkedsDiagnose, meget sterk kredittverdighet, en direkte årsak av en ryddig økonomistyring.

Musikkloftet sett fra Sofienbergparken

Copyright©2003 Musikkloftet AS