Kontinuerlig oppgradering
Musikkloftet har siden oppstarten oppgradert kontinuerlig og har etterhvert fått en solid utstyrspark. Ikke minst etter at vi i første del av 2001 bygget om kontrollrommet vårt. Nedenfor finner du linker inndelt i kategorier, hvor du vil finne en liste over det vi kan tilby av utstyr.

Utstyrslisten i utskriftsformat.

 

Copyright©2003 Musikkloftet AS