Grundige forberedelser
Når vi har vår "Get In" på det aktuelle spillestedet, er det meste planlagt på forhånd. Vi har som regel vært på befaring eller på annen måte skaffet oss relevant informasjon om konsertstedet. Vi vet hvilke behov bandet eller artisten har. Vi vet hvilke strømuttak som er tilgjengelig. Vi vet hvordan innlastingsforholdene er og vi har arrangert med bærehjelp og lignende. Vi vet også hvor mange tilhørere man kan regne med og hvordan utstyrs- oppsettet må være for at konserten skal bli vellykket for både artist og publikum.

Optimal plassering
Opprigg av utstyr er en forholdsvis tidkrevende prosess. Mange arrangører lurer ofte på hvordan i all verden man skal få plass til alt utstyret man laster inn, men med nennsom hånd blir alt plassert og håndtert slik at det til slutt ser ut som et konsertlokale og ikke et lager. Det er viktig at alt av kabler og utstyr plasserers på en slik måte at det blir så diskrét som mulig.

Effektivisering
Vi på Musikkloftet er opptatt av å dimensjonere riktig. For oss innebærer det at man hverken over-/eller underdimensjonerer anlegget som skal brukes på den aktuelle konserten. Ei heller leier ut eller rigger opp unødig mye utstyr.
Kort og godt en effektivisering av arbeidsdagen. For arrangøren betyr dette riktig pris på utstyrsleie og gir grunnlaget for utgiftskontroll uten overraskelser på sluttfaktura.

God lyd og individuell tilpassning
Det vi selvfølgelig er mest opptatt av er selve konserten og lydprøvene i forkant. Her formes det uttrykket publikum skal få høre. Det sjekkes for at alt virker som det skal, og luker ut eventuelle feilkilder. Artisten eller bandet får tilrettelagt monitoring og annet slik at alle er komfortable og kan yte sitt beste. Etter konserten er det tid for nedrigg, noe som i de fleste tilfeller er en langt raskere prosess enn det å rigge opp, og vi kan forhåpentligvis notere oss for nok et vellykket arrangement.

Copyright©2003 Musikkloftet AS